cảm biến khe NPN

220.000

  • Xuất xứ: china
  • Thương hiệu: china
  • Danh mục mô hình đầu ra: Cảm biến chuyển đổi
  • Nguyên lý làm việc: cảm biến chuyển động vị trí
  • Loại cảm biến: Cảm biến vị trí
  • Chất liệu: polymer
  • Model: LU-10N
  • Model: LU-15N

 

Danh mục: